BİLGİ BANKASI
Gerekli BELGELER
İlk Defa Sürücü Belgesi Almak İçin İstenen Belgeler:
- Nüfus Cüzdanı
- 6 Biometrik Fotoğraf
- Diploma (Mezun ise) / Öğrenci Belgesi (Mezun Değilse)
- Sağlık Raporu
- Adli Sicil Kaydı
- Kan Grubu Kartı
- Evlilik Cüzdan Fotokopisi (Evli bayanlar, soyadı değişikliği olanlar için)

Yabancı Uyruklular İçin İstenen Belgeler:
- 4 adet biyometrik fotoğraf
- Sağlık Raporu
- Öğrenim belgesi noter tasdikli Türkçe tercümesi
- Öğrenim vizesinin bulunması veya Türkiye'de kalma süresinin iki aydan az olmadığının belgelenmesi (İkametgah tezkeresi)
- Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi
Diğer Bilgiler
Gülatak Sürücü Kursu 2021 Tüm Hakları Saklıdır