Psikoteknik Değerlendirme Merkezi

psikoteknik değerlendirme merkezi
Gülatak Sürücü Kursu
psikoteknik değerlendirme merkezi

Gülatak Sürücü Kursu

Psikoteknik Değerlendirme Merkezi

Psikoteknik Belgesi Nedir?

Psikoteknik Belgesi yetkili Psikoteknik Merkezleri tarafından Psikolog eşliğinde yapılan Psikoteknik Testi sonucu, Yetkilendirilmiş Psikolog tarafından düzenlenen Psikoteknik Değerlendirme Raporunuzun, Özel ya da Devlete bağlı sağlık kuruluşlarında Psikiyatrist onayından geçmesinden sonra adınıza tescil edilen ve Sürücülük yapmanıza bir engel olmadığını belirten belge Psikoteknik Belgesidir

Psikoteknik değerlendirme raporunuz resmi kurumlarca örneğin İlçe Sağlık Müdürlüğünce ya da ilgili devlet hastanesinin başhekimliği tarafından onaylandığında PsikoTeknik Belgesine sahip olabilirsiniz. Belirlenen zaman içinde Onaylatılmayan Psikoteknik Raporları geçersiz sayılır. Psikoteknik Belgesine dönüştürülemezler.

Psikoteknik Belgeleri için kart verilmesi kaldırılmıştır. Devlet sistemine kayıt düşülme uygulaması getirilmiştir. Bunun için Psikoteknik Sorgulama sayfasından Detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Gülatak Sürücü Kursu’nun sorumluluğu,bugünden daha iyi bir yarın oluşturmak,kazaları önlemek ve kaza riskini en aza indirerek kaliteli sürücüler yetiştirmektir

Bu Bağlamda sürücüleri geliştirmeye odaklanan programlar uygulayarak,topluma fayda sağlayan sosyal sorumluluk projeleriyle Gülatak Sürücü Kursu, aktif sürücü ve sürücü adaylarına eğitim hizmeti vermeyi vizyonu olarak benimsemiştir

“Direksiyonunuz yaşam için dönsün” sloganı doğrultusunda sürücü geliştirme alanına odaklanan, Gülatak sürücü yetiştirme ve geliştirme şirketi olmaktır

Bünyemizde çalışmakta olan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanlarına, bizlerden eğitim alan sürücü adaylarına ve kurumsal firmalardaki sürücü personellerin güvenli ve emniyetli sürüş fırsatlarını sağlayarak toplum için faydalı olmayı ve kaza risklerini en aza indirmeyi hedefliyoruz.

2918 sayılı Karayolu Trafik kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve bu yasalara dayanarak çıkartılmış yönetmelikler çerçevesinde Psiko-Teknik Değerlendirme Raporu ( algı test cihazı ) vermeye yetkilidir.

Kara Yolu Trafik Kanunu kapsamında ehliyet iadelerine dönük işlemlerde ve Kara Yolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında taşıt kullanacak olan kişilerden ya da istenen rapor, psikoteknik raporudur. Genel tanımı ile psikoteknik raporu, Sağlık Bakanlığının denetimindeki kurumlar tarafından kişinin bedensel ve ruhsal durumunun sürücülük yapmaya yeterli olduğunu, psikolog eşliğinde 1 saat süren Psikoteknik Test sonucunda verilen rapordur.

Psikoteknik Değerlendirme Merkezi

Psikoteknik Belgesinde Psikiyatrik Muayene Nedir?

Psikoteknik Testine katılmış ve adına Psikoteknik Değerlendirme Raporu düzenlenmiş kişiler mevzuat gereği Psikoteknik Değerlendirmeye dayalı Psikiyatrik muayenesine girmek zorundadır.Devlet ya da özel hastahanelerde Psikiyatrist tarafından yapılabilir. Psikoteknik Değerlendirme Raporuyla Psikoteknik Değerlendirmeye dayalı Psikiyatrik Muayene olarak adlandırılan uzman onayı alınır. Psikoteknik Değerlendirme Raporu olmayan kişiler Psikoteknik Belgesi almak amacı ile Psikiyatrik Muayene giremezler.

Devlet hastahanelerde ücretsiz olan Psikiyatrik Muayene için sıra beklemeniz gerekebilir. Süreci kısaltmak için özel hastahanelerden ücreti karşılığında anında yaptırılabilir.

Psikoteknik Belgesinin Geçerliliği Kaç Yıldır?

Psikoteknik Belgesi Kaç Yılda Bir Yenilenir?

Sürücülerinin bedenen ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bu raporu 5 yılda bir almaları gerekmektedir. Bunun sebebi uzun yolcukların ve yılların sizi yıpratmış olma ihtimalidir. Uzun süreli yapılan işlerde artan stres sebebiyle hastalıkların da artacağı ön görülerek bu belgenin 5 yılda bir yenilenmesi istenmiştir.

Psikoteknik raporu, trafikte uzun yol araçlarının sürekliliği açısından önem taşır. Trafik akışında her hangi bir faciaya yol açmamak için yukarıdaki şartları sağlayan şoförlerin bu belgeyi almaları gerekmektedir. Sürücüler 5 yılda bir sağlık kontrolünden geçmelidirler. Eğer sağlığınız yerinde değil ise herhangi bedensel ve ruhsal bir rahatsızlığınız oluştuysa trafiğe çıkmadan önce bir belge alınız ya da rahatsızlığınız geçene kadar trafiğe çıkmayınız. Sağlığınızın işinizden daha önemli olduğunu unutmayınız.

Psikoteknik Neleri Test Eder?

Zihinsel Yetenek ve Beceriler

  • Dikkat
  • Anlama ve Değerlendirme Yeteneği (Muhakeme)
  • Hız ve Mesafe Algılama
  • Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme
  • Şekil Algılamada Görsel Süreklilik
psikoteknik değerlendirme merkezi

Arama Terimi Girin